Recruitment

TUYỂN DỤNG

Chuyên gia Tư vấn và thiết kế phần mềm về quản lý doanh nghiệp

Số lượng: 01 (một) người

Địa điểm làm việc dự kiến: VP26 tầng 26 Tòa nhà sông Đà, số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

  1. Mô tả công việc:

Chuyên gia Tư vấn và thiết kế phần mềm về quản lý doanh nghiệp  thực hiện các công việc sau:

Tiếp nhận, phân tích và xử lý các yêu cầu của khách hàng, đối tác đến từ Pháp;

Tư vấn giải pháp tổng thể cho các yêu cầu này và việc phương hướng phát triển và khối lượng công việc dự kiến, và dự trù thời gian dự kiến hoàn thành;

Thiết kế và phân bổ số lượng công việc cho các đội ngũ lập trình viên Việt Nam phù hợp với từng dự án phần mềm quản lý doanh nghiệp;

Chuyển dịch toàn bộ dữ liệu và phân vùng của phần mềm hiện sử dụng tại Pháp và Châu về các phần mềm và nền tảng phù hợp với thị trường Việt Nam.

Thị trường: thị trường doanh nghiệp Việt Nam.

  1. Các yêu cầu:

– Về trình độ: Có trình độ đại học trở lên trong lĩnh vực lập trình Phần mềm, Hệ thống, Khoa học máy tính. Sử dụng thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh;

– Về kinh nghiệm làm việc: Tuổi trên 35 tuổi và có kinh nghiệm tối thiểu Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm chuyên gia tại các doanh nghiệp viễn thông, lập trình phần mềm, tư vấn máy vi tính hoặc xuất bản phần mềm tại Pháp, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam.

– Yêu cầu khác : Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tư vấn phần mềm, tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính, có mối quan hệ và đối tác đến từ thị trường Pháp (là tệp khách hàng/đối tác chiến lược của công ty) và châu Âu.

 

  1. Mức lương: 40.000.000 VNĐ / tháng
  2. Thông tin khác
  3. a) Nhận hồ sơ và phỏng vấn: từ ngày 01/09/2023 đến hết ngày 15/10/2023
  4. b) Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp với Ban giám đốc.

 

 

RECRUITMENT

Expert in consulting and designing software for business management

Quantity: 01 (one) person

Expected working location: VP26, 26th floor, Song Da Building, 110 Tran Phu, Mo Lao Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.

1. Job description:Business management software design and consulting experts perform the following tasks:Receive, analyze and process requests from customers and partners from France;Consulting on overall solutions for these requirements and the development direction and expected workload, and estimated completion time;Design and allocate the amount of work to the Vietnamese programmer team in accordance with each business management software project;Transfer all data and partitions of software currently used in France and Europe to software and platforms suitable for the Vietnamese market.Market: Vietnamese business market.

 

2. Requirements:– About qualifications: Have a university degree or higher in the field of Software programming, Systems, Computer Science. Fluent in French and English;- Regarding work experience: Age over 35 years old and have minimum experience Have at least 10 years of experience working as an expert at telecommunications businesses, software programming, computer consulting or software publishing at France, priority is given to candidates with experience working in Vietnam.- Other requirements: Priority is given to candidates with experience in software consulting, computer consulting and computer system administration, with relationships and partners from the French market (customer file/ strategic partner of the company) and Europe. 3. Salary: 40,000,000 VND / month 4. Other informationa) Receive applications and interview: from September 1, 2023 to October 15, 2023b) Recruitment form: Direct interview with the Board of Directors.